ารประเมินพนักงานราชการทั่วไป (ครู) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ารประเมินพนักงานราชการทั่วไป (ครู) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินพนักงานราชการทั่วไป (ครู) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีคณะกรรมการประเมินเข้าร่วมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป