การวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม บ้านฮ่องอ้อ

การวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม บ้านฮ่องอ้อ

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมกับมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ้านฮ่องอ้อ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสุนันท์ อินทร์งาม และนายวสันต์ สุดหา ครูแผนกวิชาเครื่องกล ร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้