ประเมินและคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเมินและคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒ – ๔ มีนาคม๒๕๖๕ นายธาตรี พิบูลมณฑา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ ประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด ๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร