ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สอศ. เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของแผนกวิชาช่างอากาศยาน

ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สอศ. เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของแผนกวิชาช่างอากาศยาน

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับ นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ในโอกาสที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมและเชิดชูเกียรติสถานศึกษา สถานประกอบการ ครูฝึกในสถานประกอบการ และครูนิเทศก์ ที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี “ภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของแผนกวิชาช่างอากาศยาน ณ อาคารเก็บอากาศยานพร้อมห้องปฏิบัติการอากาศยาน แผนกวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีอีกด้วย