รวจสอบสิทธิ์ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

รวจสอบสิทธิ์ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดเว็บไซต์ เข้าตรวจสอบสิทธิ์ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในอัตรา 2,000 บาท ต่อคน
สามารถตรวจสอบสิทธิ์ ได้ที่ >>>คลิก<<<
#Prสอศ.