ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว

ประกาศจากทางวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เพื่อเป็นการควบคุมพื้นที่ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทางวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จึงขอประกาศหยุดสถานศึกษาชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 และกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการดังประกาศที่แนบมานี้