การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการประเมิน พร้อมด้วย ดร.สุธารัตน์ ศรีทอง ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ และ นายณราวิตญ์ มีดี ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ ในการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ ของนางขนิษฐา ดาโรจน์ ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยการประเมินครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ร่วมให้กำลังใจอย่างอบอุ่น