สอจ.อุบลฯ ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในโอกาศตรวจเยี่ยมการจัดการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

สอจ.อุบลฯ ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในโอกาศตรวจเยี่ยมการจัดการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีต่อนายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในโอกาสที่ได้เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมบัวแดง ต่อมาได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างอากาศยาน ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล และแผนกวิชาช่างกลโรงงาน โดยมี นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี คณะครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลอย่างพร้อมเพรียง