การประชุมสมาคมครูช่างยนต์ และผู้ประกอบวิชาชีพช่างยนต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประชุมสมาคมครูช่างยนต์ และผู้ประกอบวิชาชีพช่างยนต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์แอพพิเคชั่น Google meet ) ซึ่งดำเนินการประชุมสมาคมครูช่างยนต์ และผู้ประกอบวิชาชีพช่างยนต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเรื่องการดำเนินกิจกรรมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์ ครั้งที่ ๓๒ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการจัดกิจกรรมมุฑิตาจิตให้แด่คณะผู้บริหาร ครู ในสมาคมครูช่างยนต์และผู้ประกอบวิชาชีพช่างยนต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เเละปี ๒๕๖๕ ณ ห้องศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล DMDC วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีนายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล นายชัยวัฒน์ เหล่าบุตรสา หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร พร้อมด้วย คณะครู เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์อย่างพร้อมเพรียง