ตารางเรียนชดเชยวันหยุด ภาคเรียนที่ 1/2563

ตารางเรียนชดเชยวันหยุด ภาคเรียนที่ 1/2563

แจ้ง ตารางเรียนชดเชยวันหยุด ภาคเรียนที่ 1/2563วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ใช้ตารางเรียนวันจันทร์ (ชดเชยวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1) – วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ใช้ตารางเรียนวันอังคาร (ชดเชยวันอังคารสัปดาห์ที่ 1) หมายเหตุ : สอนชดเชยเพื่อให้จำนวนวันครบใน 18 สัปดาห์ตามหลักสูตรฯ