เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน ณ แผนกวิชาช่างอากาศยาน

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน ณ แผนกวิชาช่างอากาศยาน

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน ณ แผนกวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น