วท.อุบลฯ จัดประชุมการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ จัดประชุมการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุมการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นางณชิตา เถาว์โท หัวหน้าสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นางมลีทอง จารุพงษ์ หัวหน้างานการเงิน นายธีรเดช ทิมา หัวหน้างานพัสดุ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป