วท.อุบลฯ ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและพายุดีเปรสชั่น พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วท.อุบลฯ ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและพายุดีเปรสชั่น พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล นายนรา เดชะคำภู หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและพายุดีเปรสชั่น พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ห้องศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล DMDC วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งดำเนินการประชุมโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ด้านสภาพอากาศ การบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนประเมินสถานการณ์ และเพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป