โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕นายธาตรี พิบูลมณฑา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร ครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดทำการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อเข้าร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร และจัดแสดงดอกไม้ป่าพระราชทาน ผีเสื้อแห่งความภักดี ๙๐,๒๙๐ ตัว ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี