ประชุมการประเมินข้อเสนอเชิงแนวคิด (Concept Paper)

ประชุมการประเมินข้อเสนอเชิงแนวคิด (Concept Paper)

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการประเมินข้อเสนอเชิงแนวคิด (Concept Paper) ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ โดยมีนางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/เลขานุการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ดร.อาคม ปาสีโล หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และนางสาวสมัยพร กำลังงาม เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของสถานศึกษาภายในอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปอย่างมีคุณภาพต่อไป