แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าทำการติดตั้งระบบไฟฟ้า เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัย

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าทำการติดตั้งระบบไฟฟ้า เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัย

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นายภาสกร ศรีขาว หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นำคณะครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าทำการติดตั้งระบบไฟฟ้า เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัย ซึ่งได้รับการประสานงานจาก องค์การ บริหารส่วนตำบลแจระแม และผู้นำชุมชน ทั้งนี้เพื่อดูแลช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ผู้ที่ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงผู้ที่ประสบอุทกภัยบ้านทัพไท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี