มอบอุปกรณ์ช่วยสอดท่อหายใจ Laryngoscope

มอบอุปกรณ์ช่วยสอดท่อหายใจ Laryngoscope

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมนตรี สุริยพันตรีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้นำคณะครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยสอดท่อหายใจ Laryngoscope จำนวน ๑๕ เครื่อง ให้กับสำนักงานสาธารณสุขแขวงสาละวัน และแขวงจำปาสัก สปป. ลาว ณ ด่านพรมแดนช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยเครื่อง Laryngoscope ดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา – สปป. ลาว อีกทั้งเพื่อเป็นการนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ต่อไป