กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติกล่าวโอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง นอกจากนี้ได้เน้นย้ำเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการตรงต่อเวลาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในการนี้มี ศูนย์อนามัย ที่ ๑๐ อุบลราชธานี กระทรวงสาธารณสุข ได้มา ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ก้าวท้าใจ Season ๕ โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ครู บุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง