สรุปยอดเงินบริจาค ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างรั้ววิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ยอด ณ วันที่ 16 เมษายน 2567

สรุปยอดเงินบริจาค ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างรั้ววิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ยอด ณ วันที่ 16 เมษายน 2567

สรุปยอดเงินบริจาค ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างรั้ววิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ยอด ณ วันที่ 16 เมษายน 2567
เป็นจำนวน 1,001,578.77 บาท 🙏
ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างรั้ววิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี