วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา – วันเข้าพรรษา

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา – วันเข้าพรรษา

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายเจริญพร เจตอธิการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา – วันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป