นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางยุพาภร วิฑูรย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้รับทุนการศึกษาจำนวน ๑ ราย คือ นางสาวจารุณี ผาลัง นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาการบัญชี ได้รับเงินทุนการศึกษาเป็นเงินจำนวน ๓๘,๐๐๐ บาท และได้ให้คำแนะนำ หลักการดำเนินชีวิต และให้กำลังใจกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี