ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน

ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลารทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งเป็นไปตามนโนยายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์อาชีวะอาสา (Fix it Center) ให้บริการตรวจซ่อมยานพาหนะ ให้มีความพร้อมต่อการใช้งานเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ช่วงเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ปั๊มน้ำมัน บริษัทอุบล- ตระการ ปิโตรเลียม จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี