โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรม PLC และการควบคุมแขนกล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรม PLC และการควบคุมแขนกล

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีกรีฑาวุฒิทนงจิตร หัวหน้างานความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรม PLC และการควบคุมแขนกล ซึ่งดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะเกี่ยวกับระบบงานที่ควบคุมด้วยระบบ PLC และแขนกล ให้กับนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังต่อไป