มอบทุนการศึกษา ปวส.๑ และ ปวส.๒ เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครู

มอบทุนการศึกษา ปวส.๑ และ ปวส.๒ เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครู

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ และ ปวส. ๒ ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานหน้าเสาธง โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากสมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี