แผนกวิชาช่างอากาศยาน วท.อุบลฯ จัดพิธีเชิดชูเกียรติเนื่องจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รับรองให้วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน

แผนกวิชาช่างอากาศยาน วท.อุบลฯ จัดพิธีเชิดชูเกียรติเนื่องจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รับรองให้วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (AM) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติเนื่องจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รับรองให้วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน เลขที่ MTO-0005 และสัมมนาข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 25 ว่าด้วยคุณสมบัติและสิทธิทำการของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประจำหน้าที่นายช่างภาคพื้นดิน โดยมี นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (HT) นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร (Senior Staff) นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (Senior Staff) นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา (Senior Staff) นายอภิสิทธิ์ พรมดอน หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน (TM) ดร.ทิพวรรณ สายพิณ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (QA) พร้อมด้วยคณะครูผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรตามโครงสร้างของ AMTOUB นักศึกษา แผนกวิชาช่างอากาศยาน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ แผนกวิชาช่างอากาศยาน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีทัศนคติที่ดี มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จร่วมกัน และสร้างความตระหนักรับรู้ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบันการฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน ต่อไป