นายกสมาคมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉืองเหนือ ๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

นายกสมาคมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉืองเหนือ ๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ นายพิษณุเวช โพธิ์เพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา และคณะ ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี