แผนกวิชาเครื่องกล ร่วมจัดนิทรรศการวันแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

แผนกวิชาเครื่องกล ร่วมจัดนิทรรศการวันแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายกตนนท์ นาทันหัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล ส่งตัวแทนครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเครื่องกล ร่วมจัดนิทรรศการวันแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญธรรม กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี แผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี