สอจ.อุบลฯ ร่วมประชุมวางแผนเฝ้าระวังป้องกันเหตุความรุนแรงช่วงภาพยนต์ ๔ king เข้าฉายในโรงภาพยนต์

สอจ.อุบลฯ ร่วมประชุมวางแผนเฝ้าระวังป้องกันเหตุความรุนแรงช่วงภาพยนต์ ๔ king เข้าฉายในโรงภาพยนต์

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวธนพร บรรลือหาญ เจ้าหน้าที่สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมวางแผนเฝ้าระวังป้องกันเหตุความรุนแรงช่วงภาพยนตร์ ๔ king เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ผ่านระบบ zoom meeting ณ ห้องสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นสถานศึกษาแห่งความสุขและปลอดภัย โดยให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ต่อไป