ประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร นร. นศ. รอบสอบคัดเลือก

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร นร. นศ. รอบสอบคัดเลือก

(ข่าว ปชส.วท.อบ.) วันนี้ (วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๐.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียน – นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบัวแสด อาคารโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ด้วยปัญหาเรื่องไวรัสโควิด 19 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้ตระหนักถึงปัญหาในจุดนี้ จึงได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจ้งไปยังคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้วันรับสมัคร นักเรียน – นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปอย่างราบรื่น