สอจ.อุบลฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สอจ.อุบลฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสกลสุภา สุนทร เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกลุ่มส่งเสริมความร่วมมือและการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกลุ่มสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด (สอจ.) และสถานศึกษาภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรม ลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายพงศ์ศธร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ทั้งนี้เพื่อร่วมรับฟังการเสวนา มุมมอง การสะท้อนของสถานประกอบการในการดำเนินงานและการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมทั้งรับฟังแนวทางหลักการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง การขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับสถานประกอบการ ครูฝึกในสถานประกอบการ และแนวทางการเขียนแผนการเรียน และแผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการต่อไป