พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชน “ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) และกิจกรรมฝึกอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน”

พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชน “ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) และกิจกรรมฝึกอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน”

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.มงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานจิตอาสาภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชน “ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) และกิจกรรมฝึกอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน”ภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานจิตอาสา ณ วัดบ้านท่าบ่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานจิตอาสาภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายสมเจตน์ เต็งมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยมีนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง