ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

📣ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
📌แจ้งนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ ทุกสาขาวิชา ที่สนใจรับทุนการศึกษา “ เฉลิมราชกุมารี” ประจำปีการศึกษา๒๕๖๔ (ทุนต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี)
📩
ติดต่อรับใบสมัครทุนการศึกษาได้ที่งานแนะแนวฯ
📅ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔