ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู) และวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กำหนดจะประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้นวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการรับการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ตามเอกสารที่แนบอยู่ในช่องคอมเม้นต์

https://drive.google.com/file/d/1Jp6gYjZoUiOl2qyjHIPoBGQsH6KfGIvp/view?fbclid=IwAR2nvcTZr48N4dtWNu4aN692x06QCAKrs_bJW1wCNhtivY1pzBHb7tXZBug

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ