ประกาศให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 นำคำร้องขอจบมาติดต่อรับใบ รบ.

ประกาศให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 นำคำร้องขอจบมาติดต่อรับใบ รบ.

ประกาศจากงานทะเบียน
เรื่อง ให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 นำคำร้องขอจบมาติดต่อรับใบ รบ. ตามวันที่กำหนดดังนี้
ระดับชั้น ปวส.2 วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567
ระดับชั้น ปวช.3 วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ที่งานทะเบียน
* ให้นักเรียน นักศึกษา ที่มารับวุฒิแต่งกายด้วยชุดนักเรียนและชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย *