ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี📣📢
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ด้วย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ธุรการงานปกครอง รับเงินเดือนอัตรา 8,120 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้