ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง วิธีการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง วิธีการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เรื่อง วิธีการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วยรูปแบบออนไลน์
(ยกเลิกการเดินทางมารายงานตัวที่ วิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔)
โดยดาวน์โหลดเอกสารการมอบได้ที่ลิงก์นี้ >> https://cutt.ly/TbRH8AP