วท.อุบลฯ รับมอบอุปกรณ์เครื่องมือ สื่อการสอนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอน้ำยืน

วท.อุบลฯ รับมอบอุปกรณ์เครื่องมือ สื่อการสอนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอน้ำยืน

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ให้เกียรติเข้ารับมอบอุปกรณ์เครื่องมือ สื่อการสอน ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอน้ำยืน โดยมี นายภาสกร ศรีขาว หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมรับมอบอุปกรณ์เครื่องมือ สื่อการสอน อย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อใช้ในการเพิ่มทักษะ และเป็นสื่อการสอนในรายวิชาติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคารต่อไป