แผนกวิชาช่างอากาศยาน วท.อุบลฯ ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ ช่างอากาศยาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

แผนกวิชาช่างอากาศยาน วท.อุบลฯ ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ ช่างอากาศยาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์ พรมดอน หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน นายอัครวินท์ พละศักดิ์ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และนายสุรพงศ์ กันตะบุตร ครูแผนกวิชาช่างอากาศยาน นำนักศึกษา แผนกวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ ช่างอากาศยาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้มีคณะครู และนักศึกษา แผนกวิชาช่างอากาศยาน จาก ๖ วิทยาลัย เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร