วท.อุบลฯ ยกระดับการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กับ บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

วท.อุบลฯ ยกระดับการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กับ บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ สัตนาโค หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ว่าที่ร้อยตรีกรีฑาวุฒิ ทนงจิตร หัวหน้างานความร่วมมือ และคณะครูที่เกี่ยวข้อง เข้าประสานความร่วมมือ กับ บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นสถานประกอบการผู้ผลิตและทดสอบแผงวงจรรวม (Integrated Circuit) ตัวประมวลผลของผลิตภัณฑ์กล้อง โดรน แบรนด์โซนี่ และแบรนด์อื่น ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และกระบวนการผลิตที่ทันสมัย โดยมี คุณสมโชค วุกถ้อง ผู้บริหาร SDT Sony Development Technology ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลของบริษัท ทั้งนี้เพื่อนิเทศกระบวนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการและขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ในการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีคุณภาพมาตรฐานต่อไป