วท.อุบลฯ ให้เกียรติร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเซปักตะกร้อแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี เกียรติสุรนนท์คัพ ครั้งที่ ๒

วท.อุบลฯ ให้เกียรติร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเซปักตะกร้อแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี เกียรติสุรนนท์คัพ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติร่วมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเซปักตะกร้อ แห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี เกียรติสุรนนท์คัพ ครั้งที่ ๒ ซึ่งจัดการแข่งขันโดย บริษัท เกียรติสุรนนท์อุบลราชธานี จำกัด ร่วมกับ เทศบาลนครอุบลราชธานี และชมรมกีฬาตะกร้ออาวุโสอุบลราชธานี ดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้มีคณะกรรมการ ผู้เข้าแข่งขัน เข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตรอย่างพร้อมเพรียง