แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา เลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลังโดยใช้เครื่อง Program Logic Control (PLC)

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา เลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลังโดยใช้เครื่อง Program Logic Control (PLC)

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา เลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง ซึ่งได้ใช้เครื่อง Program Logic Control (PLC) ในการลงคะแนนโหวต โดยมี นายภาสกร ศรีขาว หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง