วท.อุบลญ จัดพิธีมอบเรือท้องแบนอลูมิเนียม จำนวน ๑ ลำ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

วท.อุบลญ จัดพิธีมอบเรือท้องแบนอลูมิเนียม จำนวน ๑ ลำ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเรือท้องแบนอลูมิเนียม จำนวน ๑ ลำ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ณ อาคารหอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งเรือท้องแบนอลูมิเนียมดังกล่าวจัดทำขึ้นโดย แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ภายใต้โครงการชมรมครูผู้ตรวจสอบวัสดุ ชมรมมดอีสาน(มจธ.) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชมรมครูผู้ตรวจสอบวัสดุ และชมรมมดอีสาน(มจธ.) ในการนี้มี นางสิริบูรณ์ สนิทพรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นตัวแทนรับมอบเรือท้องแบนอลูมิเนียม นอกจากนี้มี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายเอกพร วรรณประภา หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เมื่อเกิดเหตุอุทกภัยในอนาคตต่อไป