พิธีเปิดโครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗

พิธีเปิดโครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมบัวแสด โดยดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้มี นายพงศ์ดนัย รายน้ำเงิน หัวหน้าครูที่ปรึกษาลูกเสือวิสามัญ พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ และพี่เลี้ยงลูกเสือ นำนายหมู่กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรในกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญประจำปี๒๕๖๗
#PRวทอุบลฯ