ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่

ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่กับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ ห้องประชุมศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายชารินทร์ ลาฤทธิ์ หัวหน้าสำนักงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี คณะครู และเจ้าหน้าที่งานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยต่อไป