การประเมินองค์กรการมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้นิเทศ

การประเมินองค์กรการมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้นิเทศ

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีสถานศึกษาขนาดใหญ่ ๖ แห่ง และขนาดกลาง ๒ แห่งเข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี