แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วท.อุบลฯ ติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ฯ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วท.อุบลฯ ติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ฯ

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมคณะครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ที่เข้าติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” ปีที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล ร่วมตรวจเยี่ยมการติดตั้งระบบไฟฟ้าในครั้งนี้ โดยมี นายภาสกร ศรีขาว หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๒ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ลงพื้นที่ติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อให้การจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” ปีที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป