การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป (ครู) และ(ด้านบริหารงานทั่วไป)

การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป (ครู) และ(ด้านบริหารงานทั่วไป)

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายมนตรี สุริยพันตรีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป (ครู) และ(ด้านบริหารงานทั่วไป) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินด้วย ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี