ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นักเรียน ระดับ ปวช.๒ ที่จะออกฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ติดต่อรับแบบฟอร์มแจ้งความจำนงออกฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ได้ที่ งานครูที่ปรึกษา และจัดส่งแบบฟอร์มที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔
28
แชร์ 73 ครั้ง
ถูกใจ

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์