ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา)

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา)
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 – 28 มกราคม 2565 รายละเอียดการรับสมัคร ตามเอกสารด้านล่างนี้