ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง,แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และแผนกวิชาโยธา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง,แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และแผนกวิชาโยธา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
ตามที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง,แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และแผนกวิชาโยธา
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 3 – 9 พฤษภาคม 2566
โดยกำหนดสอบในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 นั้น บัดนี้ วิทยาลัยฯ
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้